Samarbeidspartnere

Lofoten Fryseri AS

Datterselskap til J.M. Langaas Holding.

Driver med innfrysning av fiskeprodukter. Både egne produkter, men også på oppdrag fra andre bedrifter.

Lofoten Fryseri benytter en effektiv og ny innfrysningsteknikk, SuperFreeze fra Kuldeteknisk. Denne metoden sørger for effektiv innfrysing av fisk og andre næringsmidler. Opp til 25 % raskere innfrysing med frysetemperatur ned mot -50 °C.

Erfaring viser at dette har en positiv effekt på fiskekvaliteten.

J.M. Langaas Drift regner ikke med å ta opp hele kapasiteten på det nye fryseriet og legger opp til at andre kan leie kapasitet.