Ferskfisk

torsk2

Fersk fisk er fisk som ikke har gått gjennom noen annen behandling enn kjøling.

J.M. Langaas har strenge rutiner, kvalitetsstandarder og retningslinjer for hvordan vi håndterer fersk fisk. Dette for å sikre god kvalitet til kunden og forbrukeren.

J.M. Langaas tilbyr alle typer hvit fisk. Hovedsakelig  av skrei, torsk, sei og hyse.

Hvilke fisketyper vi har tilgjengelig avhenger av sesong.

I vintersesongen har J.M. Langaas har godkjenning for skreipakking.